Magasiner

Kjøttbransjen

Kjøttbransjen - fagbladet der en når beslutningstagerne innen den private kjøttbransjen i Norge! Bladet representerer alle ledd i bransjen fra slakterier via foredling og industri til detaljist. Totalt opplag på 1 800 ex. Bladet er medlem av Fagpressen. 

Medieplan 2019

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 28.01 07.02
Nr. 2 11.03 21.03
Nr. 3 01.04 10.04
Nr. 4 24.05 06.06
Nr. 5 12.08 22.08
Nr. 6 16.09 26.09
Nr. 7 21.10 07.11
Nr. 8 02.12 12.12

Tekniske data:

Bladformat: 210 x 297
Satsflate: 186 x 268
Ferdiggjøring: Stiftet
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 59 mm
Papirkvalitet omslag: 150 g. Multiart Silk
Papirkvalitet innmat: 115 g. Multiart Silk

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 15 700,- 186 x 266,2 210 x 297
1/2 11 500,- 186 x 127 mm 210 x 143 mm
1/3 side 9 400,- 59 x 266,2 mm satsflate

Se hele Medieplan 2019 til høyre for flere formater og priser

19/27
Som annonsør her når du alle ledd i bransjen - fra slakterier via foredling og industri til detaljist!
Medieplan 2019 Kjøttbransjen.no Les en utgave av Kjøttbransjen her

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: