Magasiner

Kjøtt & Eggprodusenten

Kjøtt & Eggprodusenten - et produsent / bondeblad som distribueres rett i postkassa til 10 000 bønder i Norge! Bladet utgis av Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF) 4 ganger i året og har som formål å knytte bøndene tettere til privat slakteribransje.

Som annonsør når du ut til bønder som leverer slakt til frittstående slakterier rundt om i hele landet. 

Utgivelsesplan 2019

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 18.02 07.03
Nr. 2 02.05 21.05
Nr. 3 26.08 12.09
Nr. 4 11.11 05.12

Tekniske data

BLADFORMAT: 210 x 297 (A4)
SATSFLATE: 186 x 268
FERDIGGJØRING: Stiftet
UTFALLENDE TRYKK: 210 x 297 (A4)
ANTALL SPALTER: 3
SPALTEBREDDE: 59 mm
PAPIRKVALITET OMSLAG: 150 g Multiart silk
PAPIRKVALITET OMSLAG: 115 g Multiart silk

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 15 700,- 186 x 266,2 mm satsflate
1/2 side bredde 11 200,- 186 x 127 mm satsflate
1/2 side høyde 11 200,- 91 x 266,2 mm satsflate
1/3 side 9 100,- 59 x 266,2 mm satsflate

Se hele Medieplan 2019 til høyre for flere formater og priser.

20/27
Som annonsør når du ut til 10 000 norske bønner som er leverer slakt til frittstående slakterier rundt om i Norge.
Medieplan 2019 Les Kjøtt og Eggprodusenten her

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering:

Hilde Holtekjølen
+47 90 12 70 06 hilde@a2media.no