Magasiner

Barnehagefolk

Barnehagefolk - tidsskriftet for og av barnehagefolket. Barnehagefolk er forumet for kunnskapsdeling, erfarings- og meningsutveksling. 

Redaksjonelt fremstår bladet meget troverdig og mange av artiklene her blir benyttet som pensum i førskolelærerutdanningen på høgskolenivå Frekvens: 4 ganger pr. år Opplag: 3 900 

Utgivelsesplan 2019

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 01.03 15.03
Nr. 2 13.05 27.05
Nr. 3 23.09 07.10
Nr. 4 20.11 30.11

Utgiver:
Habitus AS Postboks 360 Sentrum
0101 Oslo
Telefon: 21 53 03 30
Epost: post@habitus.no
www.barnehageforum.no

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
Helside 15 500,- 195 x 240 mm Netto + 3 mm utfallende
Halvside 10 500,- 160 x 100 mm satsflate
3/27
Frekvens: 4 ganger i året Opplag: 3 900
Medieplan 2019 Barnehageforum.no

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: