Magasiner

Byggmesteren

Byggmesteren er mesternes eget fagblad som utgis av Byggmesterforbundet. Bladet konsentrerer seg om håndverkerne og deres arbeid innenfor bygg generelt - småhus og bygging med tre spesielt.
Målgruppen for bladet er: Bygg og tømrermestre, entreprenører, tømrere og snekkere samt medlemmer i Byggmesterforbundet. Arkitekter og ingeniører vil også finne mye aktuelt lesestoff i Byggmesteren.

Nummer Materiellfrist Utgivelse
nr. 4 8. april 29. april
Nr. 5 7. mai 22. mai
Nr. 6 4. juni 18. juni
Nr. 7 6. august 20. august
Nr. 8 3. september 17. september
Nr. 9 1. oktober 15. oktober
Nr. 10 5. november 19. november

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 side 36 500 385 x 260 mm
1/1 side kr. 25 950,- 185 x 260 mm
1/2 side kr. 18 400,- 90 x 260 mm eller 185 x 130mm
1/3 side kr. 14 580,- 185 x 87mm eller 58 x 260mm
1/4 side kr. 10 130,- 185 x 65mm eller 90 x 130 mm
1/8 side kr. 7 750,- 90 x 65mm eller 43 x 130mm
5/27
Fakta: Opplag 5 622 ex 10 utgivelser
Medieplan 2019 Les en utgave av Byggemesteren her!

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: