Magasiner

Fjell & Vidde

Fjell og vidde - Norges største friluftsmagasin! Fjell og Vidde gis ut av Den Norske Turistforening (DNT), og har 6 utgaver i året pluss en årbok. Bladet skal blant annet inspirere flest mulig til å komme seg ut på tur, øke engasjement for natur/friluft, belyse helsemessig effekt ved fysisk aktivitet og veilede om bruk og kjøp av klær og utstyr.

Via Fjell og Vidde når du som annonsør ut i et opplag på 168 068 ex. og til 359 000 lesere. Annonsen blir eksponert hele 923 000 ganger! (tall fra TNS Gallup 2016) 

Utgivelsesplan 2019

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 09.01 12.02
Nr. 2 11.03 11.04
Nr. 3 08.05 11.06
Nr. 4 14.06 30.07
Nr. 5 20.08 16.09
Nr. 6 25.10 03.12

Teknisk Data

Bladformat: 180 x 255
Satsflate: 170 x 245
Antall spalter: 2-3
Ferdiggjøring: Limfrest
Utfallende trykk: ja
Papir omslag: 200 g. bestrøket
Papir innmat: 70 g. ubestrøket
Fargeprofil: FOGRA 39

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 85 000,- 360 x 255 mm Netto + 5 mm
1/1 side 50 000,- 170 x 245 mm satsflate
1/2 side H/B 32 000,- H - 77 x 245 mm B -160 x 120 mm

Se Medieplan 2019 til høyre for flere størrelser og priser

8/27
Opplag: 180 000 Lesere: 399 000 Eksponering pr. utg.: 832 000* *gj.snitt pr side
Medieplan 2019 www.dnt.no Les en utgave her

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: