Magasiner

Helse, Medisin, Teknologi

HMT er et fagtidsskrift som retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonshelsetjenesten.

HMT er en god annonsekanal mot innkjøpsansvarlige på sykehus, fagpersonell innen administrasjon og ledelse, ansatte i primær- og institusjonshelsetjenesten, fagpersonell i sykehusenes medisintekniske avdelinger, serviceingeniører og fagpersonell innen røntgendiagnostikk.

Utgivelsesplan 2019

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 25.01 13.02
Nr. 2 19.03 05.04
Nr. 3 20.05 07.06
Nr. 4 28.08 17.09
Nr. 5 27.09 17.10
Nr. 6 15.11 05.12

TEKNISK DATA
Format: A4
Satsflate: 186x267
Antall spalter: Tre eller fire Spaltebredde: 57 (3) / 42,75 (4)
Utfallende trykk: Ja, 3 mm.
Trykkmetode: Arkoffset
Papir: 100 g Silk, mellombestrøket
Raster: 300 dpi
Annonsemateriell: Høyoppløst pdf, eller høyoppløst materiell som jpg, ai, eps, tiff.

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
2/1 25 550,- 297 x 420 mm Netto + 3 mm utfallende
1/1 side 15 050,- 297 x 210 mm Netto + 3 mm utfallende
1/2 side 11 650,- 128 x 186 mm satsflate
1/4 side stående 7 950 ,- 128 x 90,5 mm satsflate

Se hele Medieplan 2019 til høyre for flere formater og priser

15/30
Medieplan 2020

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering: