Magasiner

Navigare

Navigare - utgis av Sjøfartsdirektoratet og er et effektivt annonseorgan for deg som vil nå ut til den maritime næringen med ditt reklamebudskap.

Som annonsør når du via Navigare ut til rederier, sjøfolk på norske skip, fiskerinæringen, verftsindustrien, maritime organisasjoner, maritime høgskoler og andre institusjoner samt eiere av større fritidsfartøy.

Utgivelsesplan 2019

Nummer Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1 18.02 06.03
Nr. 2 14.05 26.05
Nr. 3 13.09 25.09
Nr. 4 02.12 15.12

Annonsepriser

Format Pris 4 farger Netto format Utfallende
1/1 side 18 570,- 220 x 280 mm Netto + 4 mm
1/2 side liggende 10 380,- 220 x 133 mm Netto + 4 mm
1/2 side stående 10 380,- 110 x 280 mm Netto + 4 mm
2/1 33 430,- 440 x 280 mm Netto + 4 mm

Se hele Medieplan 2019 til høyre for flere priser og formater.

21/27
Vil du nå ut til maritim næring? La oss finne en god løsning!
Medieplan 2019

Om annonsemateriell

Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.

Kontakter for annonsering:

Hilde Holtekjølen
+47 90 12 70 06 hilde@a2media.no